Dwyn gemau: Arestio dyn

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi arestio dyn 29 oed ar amheuaeth o fwrgleriaeth.

Daw hyn ar ôl iddyn nhw fod yn chwilio am leidr chwalodd ffenest siop ym Mhwllheli cyn dwyn gemau.

Roedd hyn yn oriau mân fore Mercher yn siop J & L yn y Stryd Fawr.

Dywedodd yr heddlu fod y troseddwr wedi defnyddio morthwyl wrth chwalu'r ffenest a bod tyst wedi ei weld yn gyrru beic modur.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r Cwnstabl William Jones yng Ngorsaf Heddlu Pwllheli ar 01286 670225, Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.