Dirwy i Tata wedi marwolaeth

  • Cyhoeddwyd
Kevin DowneyFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Kevin Downey yn Ebrill 2006

Mae cwmni dur Tata wedi cael dirwy o £500,000 am dorri rheolau iechyd a diogelwch, arweiniodd at farwolaeth gweithiwr ym Mhort Talbot yn 2006 - pan oedd y ffatri yn eiddo i gwmni arall.

Roedd Tata wedi pledio'n euog i ddau gyhuddiad o beidio â sicrhau iechyd a diogelwch.

Disgynnodd Kevin Downey i gafn hylif sorod (gwastraff tawdd) ar Ebrill 25, 2006, a bu farw o'i anafiadau yn ddiweddarach.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod pryderon wedi bod am y cafnau'n cael eu gadael heb orchuddion drostynt, a hefyd am ormodedd o ager yn cael ei rhyddhau.

Ond er i gyflwyniad mewnol gan Corus (y perchnogion ar y pryd) ddisgrifio'r cafnau fel bod "â'r posibilrwydd o ladd", ni chafodd dim ei wneud am y pryderon cyn damwain Mr Downey.

Clywodd y llys hefyd bod perchnogion presennol y safle, Tata Steel, wedi cymryd camau i atal damwain o'r fath rhag digwydd eto.

'Trychinebus'

Ar ddiwedd y gwrandawiad, dywedodd gweddw Kevin Downey, Tanya:

"Mae'r digwyddiad yma wedi cael effaith ddinistriol ar y teulu cyfan.

"Gobeithio y bydd gwrandawiad heddiw yn atgoffa pob cyflogwr y gall peidio cadw at faterion sylfaenol o iechyd a diogelwch gael goblygiadau trychinebus.

"Roedd Kevin yn weithiwr diogel a chydwybodol. Gobeithio na fydd rhaid i deuluoedd eraill fynd drwy'r un boen ag yr ydym ni wedi gorfod diodde' ers ei farwolaeth."

'Uchel ei barch'

Wedi'r ddedfryd, dywedodd Jon Ferriman, cyfarwyddwr gwaith dur Tata ym Mhorth Talbot:

"Mae Tata Steel yn difaru am farwolaeth Kevin a'r golled aruthrol a ddioddefodd ei wraig Tanya, eu dau blentyn ac aelodau eraill y teulu a chyfeillion.

"Cafodd ei farwolaeth gryn effaith ar y gweithle hefyd - roedd Kevin yn boblogaidd ac yn uchel ei barch yn y busnes.

"Mae Tata yn rhoi pwyslais mawr yn gyson ar greu diwylliant o ddiogelwch sy'n gryf ac yn gwella o fewn y sefydliad, ac ar wella ein gweithdrefnau. Rydym am geisio sicrhau bod pawb sy'n gweithio ar ein safleoedd yn ddiogel."