Bro Morgannwg yn cyrraedd y nod ddyddiau cyn i'r Brifwyl ddechrau

  • Cyhoeddwyd
Baneri Croeso
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr Eisteddfod yn Llandŵ yn dechrau ddydd Sadwrn

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg, mae'r Pwyllgor Gwaith wedi cyhoeddi eu bod wedi cyrraedd ei tharged ariannol ar gyfer y Brifwyl.

Yn wir, mae'r ardal wedi pasio'r nod a osodwyd o £300,000, gan gyhoeddi yn eu cyfarfod olaf nos Fawrth eu bod wedi llwyddo i gasglu £312,500.

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal eleni ar dir hen faes awyr Llandŵ ger Y Bont-faen a Llanilltud Fawr, ac yn ddechrau ddydd Sadwrn, Awst 4.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor gwaith, Dylan Jones, ei bod yn bleser cyhoeddi bod y gronfa wedi cyrraedd £312,500.

"Hoffwn dalu teyrnged i bawb sydd wedi bod wrthi mor ddygn dros y misoedd diwethaf yn trefnu gweithgareddau er mwyn ein helpu ni i gyrraedd y nod ariannol.

"Mae cefnogaeth trigolion y Fro wedi bod yn arbennig, ac mae'r gweithgareddau'n dal i barhau, er mai dyddiau'n unig sydd i fynd cyn agoriad swyddogol yr Eisteddfod, ac mae'r arian yn dal i lifo i mewn.

"Yn ddi-os, mae ymweliad yr Eisteddfod â'r ardal wedi dod â chymunedau ynghyd, a gobeithio y pery hyn ar ôl diwedd yr wythnos nesaf."

'Her'

Disgrifiad,

Garry Owen yn holi Dylan Jones, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod

Ychwanegodd Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod, bod y nod o £300,000 i drigolion Bro Morgannwg yn dipyn o her ar unrhyw adeg.

"Ond mae'n enwedig o anodd yn ystod cyfnod o gyni economaidd," meddai.

"Mae Dylan a'r criw wedi gwneud gwaith clodwiw, yn trefnu pob math o weithgareddau a digwyddiadau, a llongyfarchiadau mawr iddyn nhw oll ar gyrraedd - a phasio'r targed.

"Rydym wedi cael dwy flynedd arbennig iawn yn gweithio gyda thrigolion y Fro, a chyda'r gwirfoddolwyr lleol.

"Mawr yw ein diolch i bawb am eu croeso ac am y cydweithrediad parod a chyfeillgar wrth baratoi ar gyfer yr wythnos.

"Gobeithio y cawn Brifwyl i'w chofio yn y Fro yr wythnos nesaf fel pinacl i'r holl baratoadau a'r gwaith ar hyd a lled y dalgylch.

"Diolch o galon am bopeth."