BBC Cymru Fyw

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn Awst 11

Published

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn Awst 11. Nid yw'r clipiau canlyniadau ar gael bellach oherwydd hawliau.

Cewch holl ganlyniadau yr wythnos o gystadlaethau'r Pafiliwn yma

Grŵp Offerynnol Agored (61)

 1. Triawd Nantgarw

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 25 oed (133)

Un oedd yn cystadlu yn y gystadleuaeth hon, felly penderfynodd y beirniaid, Eleri Richards a Rhiannon Rees, nad oedd cystadleuaeth i'w barnu.

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4)

 1. Mair Tomos Ifans
 2. Edryd Williams
 3. Dafydd Jones

Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21)

 1. Esyllt Tudur
 2. Ffion Haf
 3. Trefor Pugh

Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru (90)

 1. Cwmni Dawns Werin Caerdydd
 2. Dawnswyr Talog
 3. Dawnswyr Penrhyd

Côr Meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer (29)

 1. Côr Meibion Llangwm
 2. Côr Ar Ôl Tri
 3. Eschoir - Bois Cymry Llundain

Côr Meibion dros 45 mewn nifer (28)

 1. Côr Meibion Rhosllanerchrugog
 2. Côr Meibion Taf
 3. Côr Meibion Llanelli

Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (41)

 1. Anne Wilkins

Côr yr Wŷl (33)

 1. Côrdydd