Dynes yn gaeth wedi damwain car

Map o'r ardal
Image caption Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle rhwng Aberhonddu a Libanus am 3:34pm ddydd Mawrth

Bu'n rhaid i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ryddhau dynes oedd yn gaeth yn ei cherbyd yn dilyn damwain ffordd ddydd Mawrth.

Roedd dau gar wedi taro yn erbyn ei gilydd ar yr A470, rhwng Aberhonddu a Libanus, toc wedi 3:30pm.

Cafodd y ddynes ei thorri'n rhydd gydag offer arbenigol a chafodd ei chludo i'r ysbyty mewn ambiwlans.

Roedd teithwyr yn y cerbyd arall - dynes a dau o blant - wedi cael triniaeth yn y fan a'r lle.

Cafodd y ffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn y ddamwain a chafodd criwiau o Aberhonddu eu hanfon i'r safle, ond mae'r A470 bellach wedi ailagor yn dilyn y digwyddiad.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.