Pryderon am golli mwy o swyddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Hoya
Disgrifiad o’r llun,
Mae pryderon y bydd mwy o swyddi'n diflannu mewn ffatri yn Wrecsam

Mae pryderon y bydd mwy o swyddi'n cael eu colli yn ffatri Hoya yn Wrecsam.

Cadarnhaodd y cwmni fod adolygiad lefelau staffio yn y ffatri cynhyrchu lensys ar stad ddiwydiannol y dref yn cael ei gynnal ar hyn o bryd.

Cafodd 160 o weithwyr - hanner y gweithlu - eu diswyddo y llynedd wedi i'r cwmni o Japan golli cytundeb mawr gyda chwmni Boots.

Mae'r cwmni wedi dweud nad oes penderfyniad terfynol wedi bod eto ac mae'r rheolwr gyfarwyddwr, Martin Batho, wedi dweud bod trafodaethau am lefelau staffio yn digwydd gydag aelodau pwyllgor y gweithwyr.

"Rydym yn ystyried ein sefyllfa lefelau staffio," meddai Mr Batho.

"Mae'n rhy gynnar i ddweud unrhyw beth pendant ar hyn o bryd. Rydym yn cynnal trafodaethau mewnol ond does dim ymgynghori ffurfiol wedi dechrau."

Mae Hoya wedi bod yn cynhyrchu lensys gwydr a phlastig ar gyfer optegwyr yn y DU ac Iwerddon ers dros 30 mlynedd yn Wrecsam.

Hoya oedd y cwmni cyntaf o Japan i ymsefydlu yn y gogledd-ddwyrain cyn i Sharp, Brother a Toyota gyrraedd yn sgil eu llwyddiant.

Straeon perthnasol