Apêl heddlu wedi ymosodiad

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ymosodiad ar ddyn yn Llaneirwg ger Caerdydd dros y penwythnos wedi apelio am help y cyhoedd.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn chwilio am bedwar llanc yn eu harddegau ymosododd â bar haearn.

Torrodd yr ymosodwyr fraich a thrwyn y dyn 44 oed yn oriau mân bore Sul.

Roedd y pedwar yn wyn tua 16-18 oed ac yn gwisgo dillad tywyll.

Dywedodd Sarjant Adam Reed: "Roedd hwn yn ymosodiad milain adawodd y dyn yn anymwybodol.

"Rydym wedi cynnal ymholiadau yn yr ardal ac yn credu bod pobl yn y gymuned â gwybodaeth am y troseddwyr.

"Dylai unrhywun â gwybodaeth gysylltu â fi yn gyfrinachol ar 07584 003739 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111."