Cwmni awyrennau yn ystyried ehangu eu gwasanaeth o Gaerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunCyhoeddodd Vueling eu bod wedi gwneud elw o €7.7m yn ystod ail chwarter y flwyddyn gyfredol

Mae cwmni awyrennau o Sbaen, Vueling, wedi datgan eu bod yn ystyried ehangu eu gwasanaeth ym Maes Awyr Caerdydd.

Dywed Vueling, sy'n cynnig gwasanaethau hedfan yn syth o Gaerdydd i Barcelona, Alicante a Palma, eu bod yn weddol hapus â'u canlyniadau yn y maes awyr hyd yn hyn.

Ond yn ôl y cwmni mae'r gwasanaeth i Barcelona yn achosi pryder iddyn nhw am nad oes digon o bobl yn ei ddefnyddio.

Dywedodd Maes Awyr Caerdydd eu bod yn croesawu'r cynllun i ehangu gan alw ar deithwyr i gefnogi'r gwasanaethau newydd.

'Sefyllfa gystadleuol'

Mae gwasanaethau Vueling yn bwysig i'r maes awyr wedi i nifer y teithwyr ostwng 800,000 ers i 2 filiwn o bobl ddefnyddio'r maes awyr yn 2007.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi galw ar berchnogion y maes awyr, Abertis, i fuddsoddi yn nyfodol y safle neu ei werthu.

Mae Abertis wedi datgan nad oes ganddyn nhw unrhyw fwriad i werthu'r maes awyr ond y bydden nhw'n ystyried cynigion am y safle.

Mae Mr Jones wedi cynnal trafodaethau â phrynwyr posib sydd â diddordeb mewn perchnogaeth preifat-cyhoeddus gyda Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru, hefyd, wedi sefydlu tasglu i helpu "sefyllfa gystadleuol" y maes awyr.

"Rydym yn cynllunio amserlen yr haf ar gyfer y flwyddyn nesaf ac er bod pethau'n gall newid yn gyflym fe ddylwn i ehangu ein gwasanaeth yn 2013 o'i gymharu â 2012," meddai Javier Suarez o gwmni Vueling.

Elw

"Ni yw'n hysbys eto os fydd hyn yn golygu creu gwasanaeth newydd neu greu mwy o hediadau i Barcelona, Alicante a Palma."

Dywedodd Mr Suarez fod y canlyniadau cynnar o ran gwasanaethau'r cwmni o Gaerdydd i Palma ac Alicante, ddechreuodd ym mis Mehefin, yn "eithaf da".

Datganodd cwmni Vueling yn ddiweddar y bydden nhw'n cynnal hediadau i Alicante tan ddiwedd mis Hydref eleni.

"Rydym wedi derbyn ymateb da gan bobl o Gymru sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau," meddai Mr Suarez.

"Y gwasanaeth rhwng Caerdydd a Barcelona yw'r unig un fydden ni'n hoffi gweld mwy o bobl yn teithio arno."

Mae ystadegau newydd Vueling yn dangos fod 12,404 o bobl wedi defnyddio'r gwasanaeth o Gaerdydd i Barcelona - sy'n rhedeg tair gwaith yr wythnos ers iddo gael ei lansio ym mis Mawrth.

Bydd y cwmni'n defnyddio awyren lai o faint yn ddiweddarach eleni i helpu lleihau costau.

Dydd Mercher, cyhoeddodd Vueling eu bod wedi gwneud elw o €7.7 miliwn yn ystod ail chwarter y flwyddyn gyfredol o'i gymharu â €3.6 miliwn yn ystod yr un cyfnod y llynedd.

Dywedodd Maes Awyr Caerdydd y bydden nhw "wrth eu boddau" pe bai Vueling yn ehangu eu gwasanaeth.

"Rydym yn cynnal trafodaethau cyson â chwmnïau awyrennau i'w darbwyllo i weithredu yng Nghaerdydd ond mae'n rhaid i deithwyr o Gymru gefnogi'r gwasanaethau hyn," meddai llefarydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol