Gweithwyr ar streic am dair awr

Pencadlys y DVLA yn Abertawe Image copyright PA
Image caption Fe fydd y gwaith yn cael ei ganoli yn Abertawe pan fydd y swyddfeydd rhanbarthol yn cau

Mae staff swyddfeydd asiantaeth drwyddedu cerbydau'r DVLA wedi streicio ddydd Gwener fel rhan o anghytundeb ynglŷn â cholli swyddi, cyflogau, preifateiddio a chau swyddfeydd.

Aelodau undeb y PCS yn Abertawe a rhannau arall o dde Cymru gerddodd allan o'r gwaith am dair awr am 2pm.

Mae'r undeb wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau gweithredu diwydiannol ar hyd y wlad yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Dywedodd yr undeb fod swyddi 1,200 o staff mewn 39 o swyddfeydd o dan fygythiad oherwydd cynlluniau i ganoli gwasanaethau yn Abertawe ac mae'n bosib y bydd 400 o swyddi'n cael eu hadleoli yno.

'Ysgwyddo'r baich'

Mae 'na dair swyddfa ranbarthol yng Nghymru a 77 o bobl yn cael eu cyflogi ym Mangor, Caerdydd ac Abertawe.

Mae disgwyl iddyn nhw gau erbyn diwedd 2013.

Dywedodd swyddog diwydiannol undeb PCS, Mike Hallinan: "Nid yw nifer y swyddi fydd yn cael eu hadleoli i Abertawe wedi cael ei gadarnhau.

"Galli rhai ohonynt fod yn swyddi dros dro ac mae'n annhebygol iawn fydd nifer y staff yn Abertawe yn cynyddu yn sgil y rhaglen toriadau cyfredol.

"Bydd ein haelodau yn gweithredu'n ddiwydiannol ddydd Gwener fel rhan o'n hymgyrch i wrthwynebu rhaglen yr adran i gau swyddfeydd, preifateiddio, a gwneud toriadau.

"Rydym yn credu na ddylai'r llywodraeth achosi gweithwyr sector cyhoeddus ysgwyddo'r baich yr argyfwng economaidd oherwydd ni wnaethon nhw greu'r argyfwng."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.