Gweithwyr ar streic am dair awr

  • Cyhoeddwyd
Pencadlys y DVLA yn AbertaweFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y gwaith yn cael ei ganoli yn Abertawe pan fydd y swyddfeydd rhanbarthol yn cau

Mae staff swyddfeydd asiantaeth drwyddedu cerbydau'r DVLA wedi streicio ddydd Gwener fel rhan o anghytundeb ynglŷn â cholli swyddi, cyflogau, preifateiddio a chau swyddfeydd.

Aelodau undeb y PCS yn Abertawe a rhannau arall o dde Cymru gerddodd allan o'r gwaith am dair awr am 2pm.

Mae'r undeb wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau gweithredu diwydiannol ar hyd y wlad yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Dywedodd yr undeb fod swyddi 1,200 o staff mewn 39 o swyddfeydd o dan fygythiad oherwydd cynlluniau i ganoli gwasanaethau yn Abertawe ac mae'n bosib y bydd 400 o swyddi'n cael eu hadleoli yno.

'Ysgwyddo'r baich'

Mae 'na dair swyddfa ranbarthol yng Nghymru a 77 o bobl yn cael eu cyflogi ym Mangor, Caerdydd ac Abertawe.

Mae disgwyl iddyn nhw gau erbyn diwedd 2013.

Dywedodd swyddog diwydiannol undeb PCS, Mike Hallinan: "Nid yw nifer y swyddi fydd yn cael eu hadleoli i Abertawe wedi cael ei gadarnhau.

"Galli rhai ohonynt fod yn swyddi dros dro ac mae'n annhebygol iawn fydd nifer y staff yn Abertawe yn cynyddu yn sgil y rhaglen toriadau cyfredol.

"Bydd ein haelodau yn gweithredu'n ddiwydiannol ddydd Gwener fel rhan o'n hymgyrch i wrthwynebu rhaglen yr adran i gau swyddfeydd, preifateiddio, a gwneud toriadau.

"Rydym yn credu na ddylai'r llywodraeth achosi gweithwyr sector cyhoeddus ysgwyddo'r baich yr argyfwng economaidd oherwydd ni wnaethon nhw greu'r argyfwng."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol