Chwech yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd

Mae chwech o bobl wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gar yng Nghaerdydd.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fod criwiau o'r Eglwys Newydd, Trelái a Chanol Caerdydd wedi mynd i'r safle ar Pentwyn Drive.

Roedd saith o bobl yn teithio yn y ddau gerbyd, ac fe gafodd chwech ohonynt eu rhyddhau gan y Gwasanaeth Tân cyn cael eu cludo i'r ysbyty mewn ambiwlans.

Does dim manylion am gyflwr y chwech wedi eu cyhoeddi hyd yma.