Hofrennydd yn achub dau oddi ar glogwyn yn Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd

Cafodd dau o bobl ifanc yn eu harddegau eu hachub oddi ar glogwyn gan hofrennydd yn Ynys Môn nos Iau.

Dringodd y ddau ar y clogwyn ar ôl ddioddef o oerfel wrth iddynt nofio oddi ar arfordir Bae Trearddur.

Cafodd y bachgen a'r ferch, y ddau'n 15 oed, eu cludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gan hofrennydd o Ganolfan Awyrlu'r Fali.