Agor a gohirio cwest Rabi Berish Englander

  • Cyhoeddwyd

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio yn Aberystwyth i farwolaeth Berish Englander, y rabi 47 oed o Lundain fu farw wedi iddo fynd i drafferthion yn y môr.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw gan rywun oedd yn aros yng Ngwesty Glengower yn y dref ychydig wedi 8am fore Iau.

Cafodd Bad Achub Aberystwyth ei alw a daeth hofrennydd o'r Fali ar Ynys Môn i helpu chwilio amdano.

Llwyddodd y bad achub i'w dynnu o'r dŵr ac fe'i cludwyd i Ysbyty Bronglais lle cadarnhawyd ei fod wedi marw.

Nid yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus.

Uchel ei barch

Mae papur newydd y Jewish Chronicle wedi dweud ei fod yn uchel ei barch oherwydd ei wybodaeth grefyddol a'i waith elusennol.

Dywedodd y Chronicle ei fod yn perfformio gweithred grefyddol o'r enw mikveh, hynny yw ymolchi mewn dŵr.

Mewn datganiad dywedodd aelod o gymuned Iddewon Uniongred oedd yn Aberystwyth ar wyliau ei fod yn adnabod y rabi.

"Roedd yn ddyn cyfiawn ac yn rabi amlwg iawn iawn yn ein cymuned.

"Yn sicr, roedd yn gosod esiampl dda i bawb. Fe oedd y math o ddyn y byddech chi'n mynd â'ch plant i gwrdd ag e.

"Roedd yn garedig iawn ac yn rhoi arian mawr i elusennau. Bydd colled fawr ar ei ôl i bawb oedd yn ei adnabod."