Cytundeb Sony i Only Boys Aloud

  • Cyhoeddwyd
Only Boys Aloud
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r ail Eisteddfod i'r côr berfformio ynddi

Mae Only Boys Aloud wedi arwyddo cytundeb gyda chwmni Sony.

Fe fydd y côr, a sefydlwyd ar gyfer Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd yn 2010, yn perfformio nos Wener yn Seremoni Agoriadol Eisteddfod Bro Morgannwg.

Daeth y côr o dan arweiniad y cyfarwyddwr cerddorol Tim Rhys Evans i amlygrwydd y tu hwnt i lwyfan y brifwyl drwy raglen talent Britain's Got Talent yn gynharach eleni.

Fe fydd eu halbwm cyntaf yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref.

Mae 'na 150 o fechgyn yn y côr sy'n rhan o deulu ehangach "y teulu Aloud", Only Men Aloud, Only Kids Aloud a Principality Only Boys Aloud Academi.

Mae'r côr newydd ddechrau recordio ei albwm a fydd yn y siopau fis Tachwedd.

Cefnogaeth

"Mae taith anhygoel Only Boys Aloud yn parhau gyda chytundeb Rentless/Sony Music," meddai Tim Rhys Evans.

"Rydym yn edrych ymlaen at weld be fydd y Boys yn ei wneud yn y stiwdio.

"Rwy'n hynod falch o'r hyn mae'r bois wedi ei wneud hyd yma.

"Rwy'n hyderus y bydd y gefnogaeth angerddol y cawson nhw ar hyd y wlad yn cael ei adlewyrchu yn llwyddiant yr albwm."

Mentoriaid y bechgyn yw Only Men Aloud a gafodd lwyddiant arbennig gyda'u halbwm Band of Brothers.

Fe wnaethon nhw ennill Gwobr Albwm y Flwyddyn yn y Brits ar ôl bod yn rhif 1.

Cafodd y côr hwnnw lwyddiant efo rhaglen Last Choir Standing.

Mae'r cyngerdd agoriadol nos Wener yn yr Eisteddfod wedi gwerthu allan.

"Mae'n gyfnod cyffrous iawn o'n blaen ac mae'r llwyddiant o ganlyniad i'r hyn sy'n cael ei wneud yn y cefndir," ychwanegodd Tim Rhys Evans.

"Mae'r cytundeb yma yn ganlyniad i waith hael ein noddwyr yn ogystal â thalent y bechgyn a'u mentoriaid."