BBC Cymru Fyw

Holl ganlyniadau Dydd Sadwrn 4 Awst a detholiad o glipiau fideo

Published

Holl ganlyniadau a detholiad o glipiau fideo o'r cystadleuwyr sy'n ennill gwobrau 1af, 2il a 3ydd yn rhai o gystadlaethau'r Pafiliwn a chlip fideo o brif seremoni'r dydd.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (Cystadleuaeth Rhif 14)

Bandiau Pres Dosbarth 3 (13)

Côr Cymysg dros 45 mewn nifer (26)

Bandiau Pres Dosbarth 2 (12)