Cwest: Rheithfarn o farwolaeth naturiol

  • Cyhoeddwyd
Jack ThomasFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jack Thomas yn gwylio'r gêm ar y teledu

Clywodd cwest nad oedd unrhyw broblem feddygol amlwg ar fachgen 15 oed o Gaerffili fu farw wrth wylio gêm rygbi ar y teledu.

Bu farw Jack Thomas tra'n gwylio gêm Cymru a'r Alban yn nhŷ ei gariad.

Dywedodd y crwner David Bowen fod y bachgen wedi marw o achosion naturiol ond nad oedd modd cofnodi'r union reswm.

Roedd y bachgen 15 oed yn hoffi chwaraeon, ac yn hoff o taekwondo, rygbi a chriced.

Dywedodd tad ei gariad, Richard Brown, fod ei ferch Emily wedi bod yn tynnu lluniau o Jack yn ystod yr egwyl ond wedyn fod rhywbeth o'i le.

Dywedodd fod y bachgen wedi arllwys ei de dros ei drowsus ac yna yn ochneidio.

Ychwanegodd y tad ei fod wedi galw am ambiwlans ar unwaith.

Dywedodd y crwner David Bowen nad oedd unrhyw sôn am ddamwain cyn y digwyddiad, ac na chafwyd unrhyw olion o alcohol na gwaed yn yr archwiliad post mortem.

Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth naturiol.