Llifogydd Ceredigion: Apêl yn cyrraedd £100,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Difrod sylweddol: Yr effaith ar Barc Carafanau Riverside ger Llandre, Aberystwyth, ym Mehefin

Mae Cronfa Apêl Arweinydd Cyngor Ceredigion ar gyfer dioddefwyr llifogydd gogledd Ceredigion wedi cyrraedd cyfanswm o bron £105,000.

Derbyniodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn y rhoddion diweddaraf ddydd Iau ac yn ôl y cyngor, bydd y sieciau cynta'n cael dosbarthu'r wythnos nesaf.

Ym mis Mehefin effeithiodd y llifogydd ar fwy na 1,000 o bobl, gan achosi difrod sylweddol i dai ac eiddo.

Yn ôl adroddiad Cyngor Ceredigion, yr achos glaw trwm yn syrthio ar dir soeglyd am gyfnod hir.

Ffynhonnell y llun, Ceredigion council
Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd Ellen ap Gwynn y rhoddion diweddara' ddydd Iau

Roedd Aberystwyth a phentrefi Talybont, Dol-y-Bont, Capel Bangor, Llanbadarn Fawr a Llandre ymysg yr ardaloedd ddioddefodd oherwydd y glaw trwm Mehefin 8 a 9.

Clywodd rhai o'r teuluoedd na fydden nhw'n gallu dychwelyd i'w tai am hyd at chwe mis.

Dywedodd arweinydd y cyngor: "Mae haelioni pobl Ceredigion, ynghyd â chyfraniadau gan unigolion a mudiadau o du allan i'r ardal, wedi bod yn rhyfeddol.

'Yn ddiflino'

"Mae'r cyngor wedi derbyn sieciau am symiau rhwng £3 a £24,000 ar gyfer y Gronfa Apêl ac mae pobl yn dal i roi rhagor o arian.

"Rwy' wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r panel ymgynghorwyr benodwyd wrth lunio canllawiau ar gyfer dosbarthu'r arian i'r bobl sydd ei angen ac mae help y panel wedi bod yn hollbwysig.

"Mae swyddogion y cyngor wedi bod yn gweithio'n ddiflino yn yr ardaloedd dan sylw er mwyn sicrhau ein bod yn gwybod am bawb sydd wedi colli eiddo.

"... a byddwn ni'n yn dal i weithio gydag unigolion a chymunedau am gryn dipyn o amser eto."

Cafodd adroddiad yr ymchwiliad y cyngor sir i'r llifogydd ei gyflwyno i gabinet yr awdurdod lleol ddydd Mawrth.

Dywedodd yr adroddiad y gallai cymunedau mewn perygl o lifogydd yng Ngheredigion orfod cyfrannu tuag at amddiffynfeydd rhag llifogydd yn y dyfodol.

Bydd y Gronfa Apêl ar agor tan Fehefin 8, 2013.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol