Cymrawd Eisteddfod yn tywys dysgwyr o gwmpas y Maes

  • Cyhoeddwyd
Mentora dysgwyr ar y maes
Disgrifiad o’r llun,
Dai Barnaby a Claire Meredith yn cael eu tywys gan un R Alun Evans

Ymhlith y dysgwyr cyntaf i gael golwg tu ôl i'r llenni ar weithgareddau'r Eisteddfod Genedlaethol yr oedd Dai Barnaby a Claire Meredith a gafodd eu tywys o amgylch y Maes gan R Alun Evans, sy'n un o bum Cymrawd yr Eisteddfod.

"Cynllun mentora newydd yw hwn lle mae aelodau o'r Eisteddfod yn cyflwyno'r Brifwyl mewn ffordd wahanol i ddysgwyr," meddai.

Tywyswyr eraill ydi Gary Nicholas a Catrin Stevens.

Treuliodd Dai ac Claire ddwyawr yn ei gwmni ar fore agoriadol y Brifwyl yn Llandŵ.

Cymro o Lundain yw Dai ac yn olygydd gwefan Culture Cymru a daw ei wraig Claire o'r Rhondda.

Maen nhw'n awr yn byw yn Nhonysguboriau, Rhhondda Cynon Taf.

Cychwyn eu taith oedd "Ystafell Cyngor yr Eisteddfod a phaned o goffi".

'Uchelgais'

"Mae'r cynllun mentora hwn y gyfle i ddysgwyr weld gwahanol agweddau o'r Eisteddfod na fydden nhw'n eu gweld fel ymwelwyr cyffredin megis gweithgareddau cefn y llwyfan, ystafell y Wasg ac yn y blaen," meddai R Alun Evans.

Croesawodd y ddau y cyfle i gael yr olwg 'VIP' fel petai ar yr Eisteddfod.

Dywedodd Dai iddo ddechrau dysgu Cymraeg yn 1990 oherwydd ei fod yn uchelgais ganddo fedru canu Hen Wlad Fy Nhadau ym Mharc yr Arfau.

"Ac mi wnes i sylweddoli nad oedd gan lawer oedd yno ddiddordeb beth oedd ystyr y geiriau, felly mi benderfynais ddysgu'r iaith," meddai.

Erbyn hyn mae wedi ymweld â sawl Eisteddfod ond dim ond ail Eisteddfod Claire yw hon a chroesawodd gynhesrwydd a chyfeillgarwch yr achlysur