Dafydd Iwan
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dafydd Iwan yn nodi 50 mlynedd

6 Awst 2012 Diweddarwyd 10:09 BST

Mae Dafydd Iwan yn dathlu 50 mlynedd ers ei gig cyntaf yn Abergwaun, yn 1962.

Ond ar drothwy'r cyngerdd nos Lun ym Mhafiliwn yr Eisteddfod, mae Dafydd Iwan wedi dweud ei fod yn gobeithio y bydd 'na fwy o gefnogaeth o'r pwrs cyhoeddus i berfformwyr yn y dyfodol.

Yn ei farn e mae angen helpu cerddorion i fod yn fwy hunangynhaliol yn y byd cerddoriaeth Gymraeg.

Rhian Price fu'n ei holi.