Pecyn amheus: Arestio menyw

Pencadlys Cyngor Sir Penfro Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Cafodd y pecyn amheus ei adael yn Neuadd y Sir, Hwlffordd

Mae menyw 50 oed wedi cael ei harestio ar amheuaeth o achosi niwsans cyhoeddus ar ôl i becyn amheus gael ei adael yn Neuadd y Sir, Hwlffordd, ddydd Mawrth.

Cafodd ei rhyddhau ar fechniaeth a dywedodd Heddlu Dyfed-Powys fod yr ymchwiliad yn parhau.