Adrodd cerddi 'sy'n llawn dyheadau'

Cynllun pren o ganolfan proeisect Pontio ym Mangor
Image caption Mae disgwyl i'r ganolfan ym Mangor agor yn 2014

Ar y Maes cafodd cerddi disgyblion ysgolion Bangor eu hadrodd, cerddi'n cynnwys eu dyheadau am yr hyn allai fod yn y ganolfan celfyddydau perfformio yn y ddinas.

Yn gynharach eleni cyfrannodd y plant eu syniadau ar ffurf barddoniaeth cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

Roedd tri o feirdd Cymru yn cyd-weithio ar Brosiect Pontio, y Prifardd Tudur Dylan, Karen Owen a'r Prifardd Gerwyn Williams.

Mae dros 240 o gerddi'r plant wedi eu plannu yn y ddaear lle bydd prif fynedfa'r ganolfan fydd yn agor yn 2014.

Ehangu

Image copyright Pontio
Image caption Rhai o'r plant yn plannu eu syniadau

"Y bwriad yw ehangu'r prosiect tuag at Fethesda a de Ynys Môn," meddai Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Prosiect Pontio.

"Fe fydd syniadau y 30 ysgol arall yn mynd o dan y tirlun,a bydd hwnnw efallai yn gweithio yn well gan y bydd rhywbeth llythrennol yn tyfu.

"Roedd gan y plant ryddid mawr o ran y syniadau ac, yn amlwg, roedden nhw'n gofyn am rai pethau na allwn ni eu gwireddu."

Dywedodd fod 'na alw am ofod rhyngweithiol, cwtsh cynganeddu a chorlan chwarae.

'Dilyn y cynllun'

"Mae'r rhain i gyd yr un mor bwysig â'i gilydd ... rhaid darparu'r pethau uchelael ochr yn ochr â'r pethau i ddenu plant a theuluoedd i mewn," meddai.

"Oni bai bod pobl yn dod drwy'r drws dydan ni ddim yn darparu cynulleidfa newydd.

"Mae'n bwysig ein bod yn dilyn y cynllun drwodd ac, wrth gwrs, rydym wedi pwysleisio na fyddwn yn gallu gwireddu pob syniad."

Dywedodd y byddai ceisiadau am grantiau yn golygu y gallen nhw weithio gyda grwpiau lleol ar sgiliau perfformio.

"Maen bwysig mynd â gwaddol Theatr Gwynedd i'r ganolfan newydd ..."

Un o'r cerddi yw un disgyblion Blwyddyn 8 a 9 Ysgol Tryfan Bangor gyda chymorth Gerwyn Williams.

Gawn ni...?

Gawn ni oriel i ddangos gwaith celf Ysgol Tryfan,

y Band Jas a'r Côr ar ganol y llwyfan;

sioeau Bara Caws, dramâu a ffilmiau,

jôcs Tudur Owen, Brwydr y Bandiau;

stafelloedd ymarfer, safleoedd perfformio,

soffas i ddiogi, cilfannau ymlacio;

hufen ia moethus Môn ar Lwy,

cig oen Cymreig ac arno flas mwy,

tapas ecsotig, cynnyrch ffermwyr lleol,

cyngherddau rhyngwladol, nosweithiau cartrefol;

actorion hyderus a dawnswyr heini,

encil i sgrifennu, cwtsh cynganeddu;

sŵn piano, corn, ffliwt a thannau telynau,

rhythmau gitâr a churiadau drymiau;

hwylfan i'r bychain gael cropian cyn cerdded,

siopau a llyfrgell, cyfrifiaduron a phaned;

gerddi a chadeiriau, blodau a balconi

i oedi dros ginio - lle da i gymdeithasu;

ac ar do'r ganolfan, gorsaf lanio,

lle i hofrennydd o bell gael parcio,

cludo Jessie J a Beckham i'n hysgogi,

cario rhai yno i'n hannog a'n hysbrydoli;

coffi o Costa, Big Mac a swshi,

a phlîs, plîs, Elen ap - gawn ni jacwsi,

gawn ni neuadd lawn cynhesrwydd, Cymreictod a chroeso,

i'n gwneud ni yn falch o gael perthyn iddo?

GAWN NI HYN I GYD YM MANGOR - AI?

Straeon perthnasol