BBC Cymru Fyw

Lluniau Eisteddfod Genedlaethol: Dydd Mercher Awst 8

Published
image captionMae Donal Whelan o Hafod Mastering wedi codi stiwdio gwellt ar faes yr Eisteddfod lle gall artistiaid a bandiau recordio caneuon yn fyw
image captionLifft-off ar Adain Avion!
image captionMae Vic Giannotti yn gweithio wrth y maes parcio yn yr Eisteddfod. Mae o wedi priodi gwraig o Gymru
image captionPan oedd Vic Giannotti ychydig yn iau, roedd yn gweithio i'r BBC fel cynorthwy-ydd goleuo ffilmiau yn Llundain. Dyma'i gerdyn adnabod, sy'n cynnwys llofnod y Cymro Huw Wheldon - rheolwr gyfarwyddwr teledu'r BBC ar y pryd
image captionMae cyflwynwyr Stwnsh - Tudur, Lois a Geraint - ar y llwyfan perfformio bob prynhawn yr wythnos yma
image captionMae Danielle Royce ar stondin yn y babell Wyddoniaeth a Thechnoleg yn rhoi larymau Carbon Monocsid am ddim drwy'r wythnos
image captionRhys 'Y Barf' James gyda Fflur Dafydd yn diddanu criw y maes o'r llwyfan perfformio
image captionDawnswyr gwerin wrthi'n diddanu pobl wrth babell Tŷ Gwerin
image captionY grŵp Glaswellt yn chwarae'r cerddoriaeth i'r dawnswyr
image captionMae Paul Mason yn athro ieithoedd yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ac yn helpu i stiwardio ar faes y Steddfod eleni - chwarae teg iddo!
image captionY bois wrth eu gwaith ar faes y Brifwyl!
image captionCadw'n Heini ar stondin Mentrau Iaith Cymru
image captionRoedd y Prifardd a'r canwr Twm Morys yn westai ar raglen Tocyn Wythnos gyda Beti George nos Fawrth yn canu ac yn trafod rhai o'r caneuon gafodd eu casglu gan Iolo Morganwg
image captionArwyddair Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ydy "Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd" - llinell o gân Twm Morys, Gerfydd fy Nwylo Gwyn
image captionCymeriad newydd arall ar y maes heddiw ydy'r arth gyfeillgar yma
image captionUn o'r pedwar ymgeisydd yn rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni yw Ashok Ahir o Gaerdydd
image captionMae Mark Morgan o Rondda Cynon Taf hefyd yn rownd derfynol y gystadleuaeth
image captionDaw Isaías Grandis o Batagonia ac mae ef hefyd yn un o'r pedwar yn y rownd derfynol
image captionUn arall o'r pedwar yn rownd derfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yw Rhian Dickenson o'r Fenni
image captionEd Holden, aka Mr Phormula, yn bît bocsio ar y maes
image captionMae Ceirios a Naomi yn brysur yn gwerthu losin ar y maes
image captionAnghofiwch y Gemau Olympaidd!
image captionMae nifer o wirfoddolwyr ar faes yr Eisteddfod, yn cynnwys Lydia, Tara a Charlotte, yn gwisgo crysau-t melyn Yma i Helpu er mwyn cynorthwyo ymwelwyr