BBC Cymru Fyw

Isaías Grandis o Batagonia yw Dysgwr y Flwyddyn

Published
image copyrightEisteddfod Genedlaethol
image captionDechreuodd Isaías Grandis fynychu gwersi Cymraeg pan yn 15 oed

Isaías Grandis yw enillydd Dysgwr y Flwyddyn eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg.

Cyhoeddwyd hyn mewn seremoni arbennig yng Ngwesty'r Bear, Y Bontfaen.

Mae'n gobeithio cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn ei ardal leol ym Mhatagonia a'i freuddwyd bennaf yw adeiladu Ysgol Ddwyieithog (Cymraeg a Sbaeneg) yn Nhrevelin fel Ysgol yr Hendre yn Nhrelew.

Roedd pedwar ar y rhestr fer eleni, Ashok Ahir o Gaerdydd, Rhian Dickenson o'r Fenni, Isaías Grandis o Trevelin, Chubut, a Mark Morgan o Bontyclun, ond penderfynodd y beirniaid mai Isaías Grandis ddaeth i'r brig mewn cystadleuaeth arbennig o agos eleni.

Dywedodd Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod: "Mae'r safon eleni wedi bod yn arbennig o uchel, a braf yw gweld cynifer wedi cystadlu.

"Mae'n arwydd clir o dwf a phwysigrwydd y gystadleuaeth hon fel rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol."

Agored Cymru yw noddwyr cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.

Dywedodd Janet Barlow, Prif Weithredwr y sefydliad: "Ein llongyfarchion cynhesaf i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth eleni.

Iaith 'estron'

"Mae'r ymroddiad a safon yn eithriadol o uchel, ac mae Agored Cymru'n falch i fod yn noddi digwyddiad a gweithgaredd mor boblogaidd."

Treuliodd Isaías ei fywyd cynnar yng Nghórdoba cyn ymgartrefu gyda'i deulu yn Nhrevelin, Godre'r Andes.

Nid yw'n dod o dras Gymreig ond ar ôl symud i Drevelin, magodd ddiddordeb yn yr iaith 'estron' a glywai'n cael ei siarad gan ei gymdogion.

Dechreuodd fynychu dosbarthiadau Cymraeg yn Ysgol Gymraeg yr Andes yn 15 mlwydd oed, a chafodd ysgoloriaeth i fynd i Gymru yn 2006.

Dychwelodd i Gymru yn 2009 ac arsylwi yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog a mynychu cwrs iaith dwys ym Mhrifysgol Caerdydd. Derbyniodd hyfforddiant hefyd yn nulliau dysgu iaith i blant mewn dwy ysgol gynradd.

Cynyddu'r defnydd

Dychwelodd i Batagonia a chymryd swydd fel tiwtor Cymraeg lleol yn Ysgol Gymraeg yr Andes, athro yn Ysgol y Felin, athro Hanes Cymru yn yr ysgol uwchradd leol ac fel Athro Twristiaeth yn Ysgol Uwchradd Corcovado.

Mae'n ymdrechu i godi delwedd y Gymraeg o fewn y gymuned drwy ddenu myfyrwyr, hen ac ifanc, i'r Ysgol Gymraeg.

Cyflwynwyd y Tlws eleni gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg, Prifysgol Caerdydd, gyda'r wobr o £300 yn rhoddedig gan Gronfa Gwynfor, Y Barri.

Straeon perthnasol

  • Eisteddfod Bro Morgannwg 2012