Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts

8 Awst 2012 Diweddarwyd 23:22 BST

Canlyniad Cystadleuaeth Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts

1. Menna Cazel Davies

1. Elin Pritchard

3. Eirlys Myfanwy Davies

4. Heulen Cynfal

Cewch holl ganlyniadau yr wythnos o gystadlaethau'r Pafiliwn yma