Protestwyr
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Protest yn erbyn peilonau

9 Awst 2012 Diweddarwyd 12:47 BST

Parhau mae'r gwrthwynebiad yn y canolbarth i'r cynlluniau i godi dros 100 o beilonau ar hyd Dyffryn Efyrnwy.

Nos Fercher fe gafodd arddangosfa'r Grid Cenedlaethol yn Neuadd Gymunedol Cefn Coch ei meddiannu gan brotestwyr.

Roedd y Grid Cenedlaethol yn cynnal cyfarfod a sesiwn wybodaeth yno.

Gohebydd BBC Cymru Sion Tecwyn oedd yn siarad ag un o'r protestwyr, Helen Fielding.