Pledio'n euog i lofruddio a threisio gwraig yn Sir Gâr

Irene Lawless Image copyright Other
Image caption Roedd Irene Lawless yn byw ar ei phen ei hun yn Llanllwni

Mae dyn wedi pledio'n euog i lofruddio a threisio gwraig 67 oed yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys fod Martin Jackson, 26 oed ac yn wreiddiol o Gaint, wedi pledio'n euog yn Llys y Goron Abertawe.

Cafodd yr achos ei ohirio a bydd dyddiad yn cael ei bennu ar gyfer dedfrydu.

Cafwyd hyd i Irene Lawless yn ei chartref yn Llanllwni ger Llambed ddydd Llun, Ionawr 23.

Cafodd Jackson ei arestio yng Nghaint ym mis Ionawr.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.