Tynnu lluniau o lofrudd i lawr

Cyhoeddwyd
Gwaith David Rees Davies
Disgrifiad o’r llun,
Tri o'r pedwar llun sydd bellach wedi eu tynnu i lawr

Mae lluniau o lofrudd a lluniau eraill yn ymwneud â'r llofruddiaeth wedi eu tynnu i lawr o'r Lle Celf ar faes Eisteddfod Bro Morgannwg.

Yn wreiddiol, cafodd y lluniau eu gorchuddio wedi cwyn Sonia Oatley o Faesteg, mam Rebecca a lofruddiwyd yn 15 oed.

Cafodd y ferch ysgol ei llofruddio mewn coedwig ger Abercynffig. Roedd Joshua Davies wedi ei denu i fan lai na 10 milltir o Faes yr Eisteddfod yn Llandŵ cyn ei lladd.

Roedd y fam yn bwriadu mynd i'r Maes ddydd Iau ond fe glywodd hi am gynnwys gwaith yr artist David Rees Davies a newidiodd ei meddwl.

18 o bortreadau

Mewn llythyr at drefnwyr yr Eisteddfod fe ddywedodd Mrs Oatley fod y penderfyniad i arddangos y lluniau "yn warthus" a gofynnodd i'r trefnwyr beidio â'u dangos.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Davies ei garcharu am oes

Roedd wedi gofyn yn y llythyr beth fyddai wedi digwydd petai hi a'i phlant wedi cyrraedd y Maes, mynd i'r Lle Celf a dod wyneb yn wyneb gyda llun o lofrudd Rebecca.

Cafodd Davies ei garcharu am oes am lofruddiaeth.

Darn o waith o'r enw ''Pobl rwy'n eu 'nabod; Pobl roeddwn i'n arfer eu 'nabod; a Phobl fyddai'n well 'da fi beidio eu 'nabod" yw'r hyn sydd dan sylw.

Mae'n cynnwys cyfres o 18 o bortreadau, i gyd o wynebau pobl.

Gwaed

Roedd pedwar o'r lluniau yn cynnwys portreadau o Davies a hyd yn oed Rebecca ei hun.

Mae'n ymddangos bod un o'r lluniau yn dangos Rebecca gyda gwaed arni tra bod y gair "cariad" wedi cael ei ysgrifennu ar wyneb Davies mewn un o'r lluniau eraill.

Ar ei wefan mae'r artist yn disgrifio'r darn fel un sy'n dogfennu a dathlu'r bobl y mae e'n ei garu ac sydd wedi cael effaith bositif ar ei fywyd - yn ogystal â phobl y mae e a chymdeithas yn eu casáu, unigolion sy'n ''sugno'r bywyd allan ohonon ni gyd''.

Mae gweddill lluniau'r artist i'w gweld yn Y Lle Celf o hyd.

Yn y cyfamser, mae'r heddlu wedi dweud bod gwerth £2000 o eiddo neu arian wedi eu dwyn o 40 o stondinau nos Iau.

"Rydym wedi trafod â rheolwyr yr Eisteddfod," meddai llefarydd.

"Bydd angen mwy o swyddogion diogelwch ar ddyletswydd heno."