BBC Cymru Fyw

Lluniau Eisteddfod: Cylch yr Orsedd Gwener Awst 10

Published
image captionYr Orsedd yn cychwyn eu taith at Gerrig yr Orsedd ar gyfer seremoni urddo aelodau newydd ddydd Gwener
image captionYr aelodau newydd yn aros yn eiddgar ar gyfer eu moment fawr!
image captionJim Parc Nest, yr Archdderwydd, yn rhoi gwên i'r camera ac aelod o'r cyhoedd yn defnyddio ymbarél i gysgodi rhag yr haul!
image captionMae cyfnod Jim Parc Nest fel yr Archdderwydd yn dod i ben eleni
image captionMerched y ddawns flodau yn dawnsio i gyfeiliant Telynores Llwchwr
image captionY flodeuged yn cael ei chyflwyno i'r Archdderwydd
image captionCyflwynydd y Flodeuged eleni yw Lisa Medi
image captionEnw Linda Griffiths yn yr Orsedd yw Linda Penbryn
image captionWilliam Irfon Griffiths, neu Wil Cornel, o Aberystwyth yn cael ei urddo i'r Orsedd
image captionY sylwebydd pêl-droed John Hartson yn cael ei urddo i'r Orsedd
image captionPrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cael ei urddo
image captionYr actores Lisabeth Miles o Gaerdydd yn ei Gwisg Werdd
image captionArwel Ellis Owen o Greigiau yn derbyn ei Wisg Las
image captionEnw'r cyn bêl-droediwr Iwan Roberts yn yr Orsedd yw Iwan Gwynedd
image captionY cyflwynwr radio Huw Stephens yn derbyn ei Wisg Werdd
image captionCeidwad y Cledd, Robin o Fôn, gyda'r cleddyf
image captionDewi Corn a Paul Corn Cynan yn swnio'r trwmped wedi i'r aelodau newydd gael eu hurddo
image captionYr Orsedd yn gadael Cerrig yr Orsedd gyda'u haelodau newydd
image captionDyma Huw Meredydd, yn ei sbectol haul, yn cyd-gerdded gyda Lisabeth Miles
image captionEnwau Carwyn Jones a John Hartson yn yr Orsedd yw Carwyn Aman Ogwr a John o'r Trallwng