Pryder am doriadau yn yr heddlu

Police officers on beat Image copyright PA
Image caption Dywedodd yr Arolygydd Brian Robinson bod Heddlu'r Gogledd wedi colli 39 swyddog ers terfysgoedd haf 2011

Mae awgrym y bydd heddluoedd yn cael trafferth delio gydag achosion o ddiffyg tref gyhoeddus oherwydd toriadau ariannol.

Dywedodd cadeirydd Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru bod y toriadau'n golygu nad oes arian ar ôl i ddelio gyda fawr ddim heblaw plismona o ddydd i ddydd.

Dywedodd yr Arolygydd Brian Robinson bod Heddlu'r Gogledd wedi colli tua 40 o blismyn, sy'n cyfateb i'r ddwy uned aeth i Lundain yn ystod yr anhrefn yno yn haf 2011.

Yn ôl y Swyddfa Gartref mae unrhyw honiad nad oes gan heddluoedd adnoddau digonol yn "gyfan gwbl ddi-sail".

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau eu bod, rhwng Gorffennaf 2011 a Gorffennaf 2012 wedi cwtogi nifer y plismyn o 39 i 1,488.

'Llai o staff'

Dangosodd adroddiad y mis diwethaf bod heddluoedd Cymru yn cynllunio i gael gwared â 600 o swyddi erbyn Mawrth 2015, gyda 162 o'r rheini yn dod o Heddlu'r Gogledd sy'n ceisio gwneud arbedion o £16 miliwn.

Dywedodd yr Arolygydd Robinson, a arweiniodd un uned i Lundain yn Awst 2011: "Mae'r heddlu yn wasanaeth brys, ac er y byddwn yn medru delio gyda phlismona o ddydd i ddydd, mae'r gallu i ddelio gyda digwyddiadau mawr yn diodde' oherwydd y toriadau sydd eisoes wedi cael eu gweithredu.

"Fe ddaw amser pan fydd rhaid i ni gyfadde' na fedrwn wneud y cyfan.

"Fedrwn ni ddim darparu'r un gwasanaeth gyda llai o swyddogion a llai o staff cefnogol."

Ym mis Gorffennaf, dywedodd gweinidogion yn San Steffan bod mwyafrif llethol heddluoedd yn "ateb yr her o gwtogi eu cyllidebau tra'n gwarchod gwasanaethau" wedi i adroddiad gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (ACEM) godi pryderon am y toriadau.

'Di-sail'

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref bod ACEM wedi pwysleisio bod heddluoedd yn gwneud arbedion ond yn gwarchod plismona rheng flaen.

"Y broblem yn ystod terfysgoedd yr haf diwethaf oedd gyrru plismyn yn gyflym i ardaloedd penodol o drafferth, nid cyfanswm niferoedd yr heddlu oedd ar gael.

"Mae unrhyw honiad nad oes gan heddluoedd ddigon o adnoddau i ddelio gyda therfysgoedd yn gyfan gwbl ddi-sail."

Ychwanegodd yr Arolygydd Robinson bod Heddlu'r Gogledd "wedi gwneud popeth i leihau effaith y toriadau ar blismona rheng flaen, ond y byddai hynny yn amhosib pe bai toriadau pellach i gyllideb yr heddlu".

"Fel rheolwr profiadol o'r drefn gyhoeddus, rwy'n gwybod bod terfysg yn risg sydd gyda ni bob amser," meddai.

"Pan mae bygythiad o'r fath, dyna pryd y mae angen niferoedd, adnoddau a phobl.

"Rydym am i'r llywodraeth bwyllo, a chymryd golwg o'r newydd ar blismona ac ail-ystyried cyllidebau heddluoedd."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.