Cymraes yn chwilio am weinidog ar y Maes yn Llandŵ

Gan Elin Angharad
BBC Cymru

Published
image captionMae Hefina Phillips yn falch o fod wedi dod i wneud un ymdrech arall i chwilio am weinidog

Wedi gwneud taith arbennig i Fro Morgannwg ac i'r Eisteddfod Genedlaethol mae Cymraes sy'n byw yng Nghanada yn dweud ei bod yn parhau yn ffyddiog o ganfod gweinidog i'w heglwys.

Ers dwy flynedd, mae Eglwys Unedig Gymraeg Dewi Sant yn Toronto wedi bod heb weinidog all arwain y gwasanaethau yno drwy'r Gymraeg.

Ac fe benderfynodd Hefina Phillips, sy'n wreiddiol o Gwm Tawe, ei bod am ddod draw'r i'r Eisteddfod i weld a fyddai rhywun yn dymuno cael y swydd.

Roedd hi'n credu y gallai drafod yn well wyneb yn wyneb yn y Brifwyl, lle mae cymaint o Gymry yn ymgasglu bob blwyddyn.

"Dwi heb gael gafael ar weinidog i ddod i Ganada eto," meddai ar y Maes.

"Ond dwi wedi bod yn mynd o gwmpas yn rhoi posteri lan yn y llefydd dwi'n credu y byddai'r gweinidogion yn mynd iddyn nhw, Pabell yr Eglwysi er enghraifft.

"Dwi'n hynod lwcus hefyd gan bod y cyfryngau wedi bod yn garedig iawn.

"Dwi wedi gwneud sawl cyfweliad.

'Dangos diddordeb'

"Does bosib bod rhywun mas yna yn gwrando neu yn darllen yn dweud y byddai hynny yn brofiad braf iawn i gael dwy neu dair blynedd yn Toronto, yn ei weld fel her fach, rhywbeth cyffrous.

"Gobeithio y byddwn ni'n lwcus."

image copyrightOther
image captionDechreuodd yr eglwys fel Ysgol Sul Cymraeg yn 1907

Dywedodd bod cwpl wedi dangos diddordeb ond neb penodol wedi dweud, fi yw'r person, dwi am ddod, a wnewch chi fy ystyried.

"Dwi'n gobeithio am y person yna, dyn neu fenyw," meddai.

"Dyma y siawns orau i gysylltu gyda phobl Cymru yn yr Eisteddfod.

"Os na fydd neb yma yn clywed, dwi ddim yn credu bod y person ar gael ond dwi'n mawr obeithio."

Dywedodd bod yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg yn un fendigedig a'i bod wedi mwynhau.

"Ond yn anffodus dwi'n teimlo fy mod yma i weithio a ddim yn cael mwynhau yn yr un ffordd.

"Ond mae fy ngwaith yn rhywbeth pleserus, yn siarad efo hwn a'r llall."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol