Breuddwydion myfyrwyr yn troi'n ddrama

  • Cyhoeddwyd
Y Graddedigion yn perfformio
Disgrifiad o’r llun,
Y graddedigion yn ystod eu perfformiad hanner awr am freuddwydion

Anwen Evans fu'n gweld perfformiad dramatig gan griw o raddedigion yn Eisteddfod Bro Morgannwg.

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod mae yna berfformiadau o bob math i'w gweld ar lwyfan y Pafiliwn, ond mae yna hefyd lawer i'w gweld yn Theatr y Maes.

Yn Eisteddfod Bro Morgannwg eleni perfformiwyd Ma' Bili'n Bwrw'r Bronco, cynhyrchiad gan Ganolfan y Mileniwm, a Y Storm, sef cyfieithiad o The Tempest Shakespeare, gan Theatr Genedlaethol Cymru.

Ond fe ddaeth criw o raddedigion cwrs drama dwyieithog Prifysgol Bro Morgannwg i berfformio ar faes y Brifwyl hefyd.

Dyma oedd un o'u cynyrchiadau terfynol, Shhh...

Yr hyn sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio'r cynhyrchiad yw 'Dewch i wynebu'r breuddwydion sydd heb sail na sylwedd, er eu bod yn gyswllt sain gref i'n bywydau'.

Cydweithio

Mae Shhh... yn edrych ar freuddwydion sydd, ar y cyfan, yn cynnwys pethau a phrofiadau nad ydyn nhw'n wir, ond sydd hefyd yn bethau eithaf brawychus ac sy'n bodoli yn y byd go iawn.

Cafodd y cynhyrchiad yma ei greu fel rhan o'u gwaith yn eu blwyddyn olaf yn y brifysgol.

Roedd yn rhaid i'r grŵp o wyth o ferched weithio fel cwmni theatr go iawn a chreu cynhyrchiad gwreiddiol.

Tasg digon anodd gyda dim ond wyth ohonyn nhw, ond mae'n rhaid dweud bod y merched wedi creu cynhyrchiad grêt!

Aelodau'r grŵp a wnaeth berfformio yn yr Eisteddfod oedd Rhiannon Llewelyn, Anna Sherratt, Kimberley Watkins, Elin Davies, Abbie O'Brien, Catrin Lloyd, Elinor Williams a Caryl Mcquilling.

Disgrifiad o’r llun,
Graddedigion cwrs Drama Prifsygol Morgannwg wedi eu perfformiad 'Shhh...' yn Theatr y Maes ddydd Iau

Mae'r cynhyrchiad yn un diddorol yn y ffordd mae'r merched yn dangos y breuddwydion cas, a hefyd yn eithaf trawiadol ar adegau yn y ffordd maen nhw'n cael eu dangos.

Dechreuwyd y perfformiad gydag un o'r merched yn canu Geeceffyl bach, cân ddigon diniwed i blentyn, ond gwelwn y newid yn ddigon clir yn nawnsio a symudiadau'r merched wrth i'r perfformiad barhâu.

Mae cyferbyniad fel yma rhwng y caneuon a beth sy'n digwydd, a hefyd gyda'r symudiadau sy'n cael eu defnyddio drwy gydol y perfformiad, ac rwy'n bersonol yn meddwl bod hyn yn ychwanegu llawer mwy i'r cynhyrchiad.

Perfformiad gwych gan y graddedigion yn dangos faint o dalent newydd sydd i'w gael yng Nghymru.

Gobeithiaf weld mwy ohonyn nhw yn y dyfodol.