Ynys Môn yn diogelu £1.85m i wella safleoedd diwydiannol

  • Cyhoeddwyd
Swyddfeydd Cyngor Ynys Môn, Llangefni
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor hefyd wedi sicrhau £350,000 o Raglen Adfywio Môn a Menai

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi sicrhau grantiau newydd o Ewrop a Llywodraeth Cymru gwerth £1.5 miliwn i wella a datblygu safleoedd ac adeiladau diwydiannol ar yr ynys.

Bydd yr arian yn galluogi pecyn o welliannau stadau diwydiannol yn ardal Llangefni.

Yn ôl arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Bryan Owen, bydd yr unedau newydd yn ddefnyddiol iawn o ystyried y prinder presennol o adeiladau busnes modern i'w rentu yn yr ardal.

Daw'r grant o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop o dan y Rhaglen Gydgyfeiriant Ewrop ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

'Unedau newydd'

Mae'r cyngor hefyd wedi sicrhau £350,000 o Raglen Adfywio Môn a Menai.

Bydd y pecyn o welliannai yn ardal Llangefni yn cynnwys:-

  • adolygiadau stad a chynlluniau gwella
  • briffiau datblygu ar gyfer safleoedd allweddol
  • gwelliannau amgylcheddol ac arwyddion
  • gwelliannau seilwaith
  • gweithgareddau marchnata a hyrwyddo i ddenu buddsoddiad a swyddi
  • datblygu unedau busnes newydd i'w rhentu

Dywedodd y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis, "Bydd yr arian yma'n gwneud gwahaniaeth go iawn i isadeiledd ar gyfer busnesau sydd eisiau tyfu a buddsoddi ar Ynys Môn."

Dywedodd Mr Owen y bydd yr unedau newydd yn ddefnyddiol iawn o ystyried y prinder presennol o adeiladau busnes modern i'w rentu yn yr ardal.

Ychwanegodd y Comisiynydd Alex Aldridge: "Bydd y prosiect yn chwarae rhan yn llwyddiant yr Ardal Fenter newydd, ac rydym yn gobeithio gweld gwelliannau seilwaith eraill yn digwydd yn y dyfodol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol