Tynfad yn suddo mewn harbwr

Mae'r tynfad yn gorwedd ar ei ochr yn yr harbwr
Image caption Mae'r tynfad yn gorwedd ar ei ochr yn yr harbwr

Mae swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynghori'r awdurdodau wedi i dynfad suddo yn harbwr Caergybi fore Mawrth.

Credir bod hyd at chwe thunnell o ddisel a 50 litr o olew sỳmp ar y tynfad 17.5 metr o hyd a suddodd yn oriau man y bore.

Mae peth deunydd llygredig yn gollwng o'r llong, ond mae Awdurdod yr Harbwr wedi gosod trawstiau mewn lle i ddal y rhan fwyaf o hynny.

Er nad oes disgwyl difrod amgylcheddol difrifol, bydd swyddogion o'r Asiantaeth yr aros ar y safle er mwyn cynnig cyngor i'r rhai sy'n ceisio rhwystro llygredd yn ystod yr ymgais i godi'r tynfad o'r dŵr.

Dywedodd rheolwr ardal Asiantaeth yr Amgylchedd, David Edwell: "Er nad yw disel yn amlwg yn dda i fywyd gwyllt na'r amgylchedd morol, nid oes ganddo'r un effaith ddinistriol a deunydd llygredig arall fel olew craidd er enghraifft.

"O'r wybodaeth sydd gennym ar hyn o bryd, nid ydym yn disgwyl i hyn ddatblygu yn ddigwyddiad amgylcheddol difrifol.

"Ond fe fyddwn yn cadw llygad ar ddatblygiadau ac yn darparu cyngor yn ôl y galw gan y sefydliadau sy'n arwain yr ymgyrch yma."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.