Awdurdod yn cymeradwyo cais cynllunio ar gyfer hen faes awyr

Maes awyr Llanbedr Image copyright john lucas
Image caption Yn ôl rhai sy'n gwrthwynebu'r cais, byddai'r datblygiad yn "amhriodol ar safle gwledig"

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfeirio cais cynllunio i ddatblygu hen faes awyr yn Eryri yn ôl at Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Golygai hyn y bydd y cais i ddefnyddio'r safle ar gyfer iard sgrap ar gyfer hen awyrneau yn cael ei gymeradwyo cyn belled a bod rhai amodau yn cael eu dilyn.

Eisoes roedd cwmni Llanbedr Airfield Estates wedi cael tystysgrif i ddefnyddio'r safle i brofi awyrennau di-beilot ar yr hen faes milwrol.

Mewn cyfarfod arbennig o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar Awst 1, roedd 'na argymhelliad i'r cais gael ei benderfynu gan swyddogion.

Ond ar y funud ola' galwodd gwrthwynebwyr am i'r cais gael ei drosglwyddo i Lywodraeth Cymru.

'Ymgynghoriad'

Roedd Cymdeithas Eryri hefyd wedi galw am ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynlluniau.

Yn ôl y ddogfen gynllunio, gallai'r prosiect greu rhwng 30-40 o swyddi i gychwyn, gyda phosibilrwydd y gallai'r nifer godi i 100 yn y dyfodol.

Mae adroddiad yn dweud fod cynghorau cymuned yr ardal wedi cefnogi'r cynlluniau, ynghyd â chynghorwyr lleol ac adran economaidd Cyngor Gwynedd.

Ond yn ôl aelodau o Gymdeithas Eryri, byddai'n "amhriodol ar safle gwledig".

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.