Person ar feic modur ar y môr
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Rheolaeth ar feiciau dŵr ger y traethau

15 Awst 2012 Diweddarwyd 10:31 BST

Wedi cwynion am feiciau dŵr ger traethau Gwynedd rai blynyddoedd yn ôl, mae'r cyngor sir wedi mabwysiadu trefn blismona gaeth sy'n golygu mai ychydig iawn o gwynion mae nhw'n dderbyn erbyn hyn.

Alun Rhys fu'n gweld sut mae uned forwrol y cyngor yn rheoli beiciau dŵr.