Penodi rhywun i gymeradwyo cais datblygu maes Llanbedr

  • Cyhoeddwyd
Maes awyr LlanbedrFfynhonnell y llun, john lucas
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl rhai sy'n gwrthwynebu'r cais, byddai'r datblygiad yn "amhriodol ar safle gwledig"

Wedi i Lywodraeth Cymru gyfeirio cais cynllunio i ddatblygu hen faes awyr yn Eryri yn ôl at Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri maen nhw wedi penodi person i edrych ar y cais.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod fod y Cyfarwyddwr Cynllunio, Aled Stirkey, wedi ei benodi i gymeradwyo'r cais a hynny'n destun amodau penodol.

"Mae union eiriad yr amodau yn cael eu llunio ar hyn o bryd," ychwanegodd y llefarydd.

Eisoes roedd cwmni Llanbedr Airfield Estates wedi cael tystysgrif i ddefnyddio'r safle i brofi awyrennau di-beilot ar yr hen faes milwrol.

Nawr mae'r cwmni wedi gwneud cais i ail ddefnyddio adeiladau ar y safle ar gyfer atgyweirio awyrennau.

Mewn cyfarfod arbennig o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar Awst 1, roedd 'na argymhelliad i'r cais gael ei benderfynu gan swyddogion.

Ond ar y funud ola' galwodd gwrthwynebwyr am i'r cais gael ei drosglwyddo i Lywodraeth Cymru.

'Ymgynghoriad'

Roedd Cymdeithas Eryri hefyd wedi galw am ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynlluniau.

Yn ôl y ddogfen gynllunio, gallai'r prosiect greu rhwng 30-40 o swyddi i gychwyn, gyda phosibilrwydd y gallai'r nifer godi i 100 yn y dyfodol.

Mae adroddiad yn dweud fod cynghorau cymuned yr ardal wedi cefnogi'r cynlluniau, ynghyd â chynghorwyr lleol ac adran economaidd Cyngor Gwynedd.

Ond yn ôl aelodau o Gymdeithas Eryri, byddai'n "amhriodol ar safle gwledig".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol