Dechrau dymchwel canolfan siopa yn Abertawe

Canolfan Siopa Dewi Sant Image copyright BBC news online
Image caption Cafodd y ganolfan siopa yng nghnaol y ddinas ei chwblhau ym 1982

Mae'r gwaith o ddymchwel safle Canolfan siopa Dewi Sant yn Abertawe wedi dechrau.

Y nod yn y tymor hir yw codi canolfan newydd, ond yn y cyfamser bydd y safle yn cael ei ddefnyddio fel maes parcio.

Cafodd y ganolfan Siopa ger Canolfan Siopa'r Cwadrant a chyferbyn ag Eglwys y Santes Fair yng nghanol y ddinas ei chwblhau ym 1982.

Ond yn ddiweddar mae llawer o'r unedau manwerthu wedi methu a dod o hyd i denantiaid.

Prynwyd y safle gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr y llynedd.

'Safle delfrydol'

Dywed y cyngor bydd y safle yn cael ei ddefnyddio ar gyfer maes parcio 160 lle tan i'r hinsawdd economaidd wella.

Fydd tenantiaid fel cwmni Iceland ac Offerynnau Cerdd Crane ddim yn cael eu heffeithio.

Yn ôl y cyngor fe fyddan nhw'n gweithio â chwmni datblygu Hammerson ar gynlluniau i ailddatblygu'r safle yn y tymor hir fel rhan o'i strategaeth gyffredinol ar gyfer gwella manwerthu yng nghanol y ddinas.

Dywedodd Nick Bradley, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Adfywio: " Mae safleoedd Dewi Sant ac Oldway House yn allweddol i ddyfodol canol y ddinas, ond maen nhw'n ddi-lun erbyn hyn ac yn ddolur i'r llygaid.

"Mae eu prynu a'u dymchwel mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn golygu na fyddan nhw bellach yn rhwystr i gynllun manwerthu a fydd yn gwella canol dinas Abertawe'n sylweddol yn y tymor hir."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.