Rhys Meirion i gerdded ar draws Cymru er budd elusen Ambiwlans Awyr Cymru

Rhys Meirion Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Fe fydd Rhys Meirion yn cerdded ar draws Cymru am wyth niwrnod

Mae'r canwr opera Rhys Meirion yn dechrau taith ar draws Cymru i godi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

Ar hyd ei daith bydd yn galw yn y tri maes awyr a ddefnyddir gan yr elusen, yn Abertawe, Y Trallwng a Chaernarfon.

Bydd y daith 200 milltir yn dechrau fore Gwener Awst 17 ac mae'r canwr yn gobeithio cwblhau'r daith mewn wyth niwrnod.

Ei obaith yw cyrraedd Caernarfon ddydd Gwener nesaf, Awst 24, cyn perfformio'n ddiweddarach y noson ar noson agoriadol Gŵyl Gobaith yn Sir y Fflint.

"Mae hi'n fraint ac yn anrhydedd i mi dderbyn y gwahoddiad i fod yn llysgennad i Ambiwlans Awyr Cymru," meddai.

"Fy nghynllun yw cysylltu'r tri phencadlys yng Nghymru, o Abertawe i'r Trallwng ac wedyn ymlaen i Faes Awyr Caernarfon."

Deuawd

Dywedodd nad oedd yn rhywun oedd yn cerdded yn rheolaidd a'i fod braidd yn bryderus ond yn edrych ymlaen at y profiad.

Image copyright Other
Image caption Bydd y daith yn codi arian at Ambiwlans Awyr Cymru

"Bydd criw da ohonom ni," meddai cyn cychwyn y daith.

Yn ogystal â 10 cerddwr craidd fydd yn cerdded y daith ar ei hyd, mae lle hefyd i 10 cerddwr gwadd ymuno â'r daith bob dydd.

Bydd hefyd modd i aelodau o'r cyhoedd gofrestru i gerdded rhannau penodol o'r daith.

"Dwi'n siŵr bydd lot o hwyl yn fy nghadw i rhag feddwl am y poen," ychwanegodd Mr Meirion.

Mae Mr Meirion yn un o drefnwyr Gŵyl Gobaith ar y cyd gyda phartneriaid lleol yn Sir y Fflint.

"Byddaf yn mynd yn syth o Gaernarfon i'r ŵyl i ganu deuawd gyda Hayley Westenra," meddai.

"Dyma'r bedwaredd flwyddyn i'r ŵyl gael ei chynnal ac mae ei phoblogrwydd yn mynd yn fwy a fwy," meddai.

Bydd Mr Meirion yn canu can fabwysiedig Ambiwlans Awyr Cymru, 'Anfonaf Angel', yn ystod yr ŵyl.

"Drwy wneud hyn byddaf yn gallu codi arian i'r elusen a hefyd hyrwyddo Gŵyl Gobaith drwy Gymru benbaladr," meddai.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.