Rhan o'r A470 ym Mhowys wedi ailagor wedi gwrthdrawiad

map o'r ardal

Mae trafnidiaeth yn cael ei ddargyfeirio yn ardal Llanelwedd wedi damwain ar yr A470.

Cafodd y ffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod ac roedd ciw sylweddol o draffig wedi gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd.

Cafodd y ffordd ei chau rhwng y B4594 (Erwyd) a'r A483 Ffordd yr Orsaf yn Llanfair ym Muallt, ond mae bellach wedi ailagor.

Mae'r gwasanaethau brys wedi eu galw.