Gorwariant ar bont i gyrraedd £4m

Pont Maesdu, Llandudno Image copyright BBC news grab
Image caption Amcangyfrif gwreiddiol y gost o ail adeiladu Pont Maesdu oedd £1.1 miliwn

Gallai pont a gafodd ei hail-adeiladu flwyddyn yn ôl gostio dros £4m yn y diwedd - tua phedair gwaith yr amcangyfrif gwreiddiol.

Mae archwilwyr allanol fu'n astudio cynllun Pont Rheilffordd Maesdu yn Llandudno wedi nodi ffaeleddau yn y modd y cafodd ei redeg gan Gyngor Conwy.

Mae adroddiad yr archwilwyr yn dweud y gallai'r gost gynyddu wrth i'r cyngor gynnal trafodaethau cyfreithiol dros ffioedd gyda chontractrwyr.

Dywed yr awdurdod ei fod yn gweithredu ar rai o brif argymhellion adroddiad yr archwilwyr.

Mae Pont Maesdu yn un o'r prif ffyrdd i mewn i'r dref, ac fe gafodd ei hailagor ym Medi 2010 yn dilyn y gwaith ail-adeiladu.

Mae archwilwyr KPMG wedi nodi mai'r amcangyfrif gwreiddiol am y gwaith yn 2008/09 oedd £1.1 miliwn.

Ond rhwng pan gafodd y cynllun busnes ei gymeradwyo a chwblhau'r bont, fe gododd y gost i £3.9m.

"Ynghyd â gorwariant ar adeiladu ac ymgynghori ar y cynllun, fe wnaeth y prisio gwreiddiol fethu â chynnwys nifer o eitemau - yn fwyaf arbennig costau symud pibelli dŵr a nwy a cheblau trydan, darparu bws, ffioedd a chostau i Network Rail," medd yr adroddiad.

Mae'r adroddiad hefyd yn credu nad yw'r costau eto wedi dod i ben.

Image caption Bydd adroddiad yr archwilwyr allanol yn mynd gerbron pwyllgor archwilio'r cyngor ddydd Llun

Mae'r cyngor wedi cyflogi cyfreithwyr allanol i ddelio gyda'r trafodaethau, ac nid yw eu costau nhw wedi cael eu cynnwys yn yr amcangyfrif chwaith.

Dywed KPMG fod "gwelliannau sylweddol" i brosesau rheoli cynlluniau a monitro costau wedi cael eu hargymell, gan gynnwys adnabod gorwariant yn gynt ac ail ystyried cynlluniau wrth iddyn nhw gyrraedd 70% o'r amcangyfrif.

"Mae KPMG wedi cynnwys nifer o argymhellion o fewn yr adroddiad," meddai llefarydd ar ran Cyngor Conwy.

"Wrth ymateb i'r argymhellion, mae swyddogion eisoes wedi datblygu cynllun gweithredu, ac fe fydd monitro'n digwydd fel rhan o broses adolygu perfformiad gwasanaeth yr awdurdod."

Bydd yr adroddiad yn mynd gerbron pwyllgor archwilio'r cyngor yn ddiweddarach ddydd Llun.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.