Band eang gwell i Drefaldwynn

  • Cyhoeddwyd
Internet LAN cablesFfynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Yng Nghymru y mae'r lefel isaf o fand eang cyflym iawn yn y DU medd Ofcom

Mae pobl Sir Drefaldwyn ym Mhowys yn cael eu hannog i wirio cyflymder eu cysylltiad band eang fel rhan o ymgyrch i gael gwell mynediad i'r we.

Cafodd Ymgyrch Band Eang Trefaldwyn ei sefydlu er mwyn dangos pa ardaloedd sydd angen band eang cyflymach.

Arweinydd yr ymgyrch yw'r Aelod Cynulliad lleol Russell George, sy'n disgrifio band eang fel "unrhyw adnodd arall fel trydan...gwasanaeth y mae oawb ei angen".

Bydd canlyniadau'r profion yn cael eu defnyddio er mwyn adnabod ardaloedd sydd angen eu gwella.

Caiff yr ymgyrch gefnogaeth eXwavia, darparwr gwasanaeth rhyngrwyd diwifr o'r Trallwng, Ffederasiwn Busnesau Bach, Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru, NFU Cymru ac Age Cymru.

Dywedodd Annette Burgess o eXwavia: "Rydym yn cefnogi'r ymgyrch oherwydd does neb yn gwybod yn iawn pa mor ddrwg yw hi ar rai cymunedau.

"Wrth wneud y profion yma, bydd y darllyn yn llawer cliriach, gan allugoi ein AC i adnabod lle mae angen dwyn pwysau er mwyn gwella'r ddarpariaeth band eang."

Fis diwethaf, arwyddodd Llywodraeth Cymru gytundeb gyda chwmni BT i uwchraddio'r rhwydwaith band eang i 96% o gartrefi erbyn 2015.

Dywedodd bod y cytundeb gwerth £425m y mwyaf o'i fath yn y DU, ac yn hwb i'r economi.

Daeh y cyhoeddiad wrth i adroddaid gan y corff reoleiddio Ofcom ddweud bod gan Gymru y lefel isaf o fand eang cyflym iawn yn y DU gyda 34%.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol