Tân yn dinistrio ysgubor ym Mro Morgannwg

Mae tân wedi dinistrio ysgubor oedd y cynnwys 500 belen o wellt ar fferm ym Mro Morgannwg

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw i ddiffodd y fflamau yn Fferm Marcroes ym Marcroes ger Y Wig am 2:33am ddydd Llun.

Cafodd criwiau o Lanilltud Fawr, Pen-y-bont ar Ogwr a'r Bontfaen eu galw i ddiffodd y tân.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.