Gweithwyr Cyngor Abertawe i gael codiad cyflog

  • Cyhoeddwyd

Gall miloedd o weithwyr cyngor dderbyn codiad cyflog o dan gynlluniau newydd yn ôl Cyngor Sir Abertawe.

Bwriad y strwythur cyflog yw bodloni deddfwriaeth cydraddoldeb sy'n effeithio ar gynghorau ar draws y DU.

Yn ôl y cyngor fe fydd nifer o'r gweithwyr sy'n derbyn y cyflogau isa', gan gynnwys y rhai mewn arlwyo, glanhau a gofal, yn derbyn "codiad cyflog sylweddol uwch".

Er hynny, o dan yr un cynlluniau, fe fydd rhai gweithwyr yn colli cyflog o dan y cynllun £12 miliwn.

I'r rhai fydd yn cael eu heffeithio, fe fydd eu cyflog wedi ei warchod am flwyddyn.

Ailstrwythuro

Mae pob cyngor yn cael eu gorfodi o dan y gyfraith i gyflwyno strwythur cyflog cydradd i'w staff.

Mae'r ddeddfwriaeth yno i sicrhau bod pobl yn cael yr un tâl am wneud yr un gwaith o werth cyfartal, ac eithrio gwahaniaeth rhyw.

Mae cabinet Cyngor Sir Abertawe wedi cytuno i'r ailstrwythuro.

"Mae cynlluniau'r cyngor yn dilyn misoedd o ddadansoddiad a thrafodaethau gyda'r undebau," meddai Rob Stewart, aelod o'r cabinet a chyfrifoldeb am gyllid.

"Mae'n cynlluniau yn sicrhau bod dros 44% o'r staff yn mynd i dderbyn codiad cyflog a bydd 35% ychwanegodd yn aros ar yr un cyflog."

Ychwanegodd y cyngor y bydd y rhai fydd yn wynebu toriadau yn cael eu rhoi "ar frig eu graddfeydd newydd ac y bydd eu cyflog yn cael eu gwarchod am flwyddyn er mwyn lleihau'r ergyd".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol