Meddyg
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Prinder meddygon yn ysbytai Cymru

22 Awst 2012 Diweddarwyd 08:45 BST

Mae'r rhan fwyaf o fyrddau iechyd Cymru yn cydnabod eu bod nhw'n ei chael hi'n anodd denu meddygon mewn rhai meysydd arbenigol.

Bu'n rhaid cau Uned Frys Ysbyty Castell Nedd Port Talbot dros nos oherwydd prinder meddygon.

Nawr mae pum bwrdd iechyd arall wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod nhw yn wynebu problemau tebyg.

Y pryder nawr yw y bydd yn rhaid canslo rhagor o driniaethau.

Y manylion gan Steffan Powell.