Cau traeth Llangrannog dros dro

Traeth Llangrannog Image copyright BBC Wales
Image caption Mae'r traeth yn un o'r rhai mwya poblogaidd ym Mae Ceredigion

Bydd traeth Llangrannog ar gau am 12 wythnos wrth i Ddŵr Cymru wella system dŵr gwastraff y pentref.

Mae'r gwaith, fydd yn dechrau ar Hydref 1, yn golygu newid 200 metr o bibellau sydd wedi eu claddu ar draws y traeth ac allan i mewn i'r môr.

Bydd maes parcio'r traeth hefyd ar gau am y cyfnod gan y bydd ei angen er mwyn storio deunyddiau a chyfarpar.

Dywedodd Martin Kilroy, rheolwr cyflawni cyfalaf Dŵr Cymru eu bod "yn sylweddoli y bydd y gwaith hwn yn achosi anhwylustod, ond 'rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod yna cyn lleied o darfu â phosibl".

"'Rydym yn sicrhau pobl leol y byddwn yn gwneud popeth y gallwn i gwblhau'r prosiect mor gyflym â phosibl."

Fe fydd y pibellau newydd yn cludo elifiant wedi'i drin ymhell i ffwrdd o'r traeth

"Mae hwn yn brosiect pwysig er mwyn sicrhau bod y system dŵr gwastraff yn Llangrannog yn gweithio'n effeithiol a gyda'r effaith leiaf posibl ar yr amgylchedd.

"Fe fydd y dŵr gwastraff 'rydym yn ei ollwng yn parhau i fodloni'r holl safonau ansawdd dŵr angenrheidiol."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.