Rhys Meirion wedi cerdded ar draws Cymru er budd elusen Ambiwlans Awyr Cymru

  • Cyhoeddwyd
Rhys MeirionFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Rhys Meirion yn cerdded ar draws Cymru am wyth niwrnod

Fe ddaw taith y canwr opera Rhys Meirion ar draws Cymru i ben ddydd Gwener yng Nghaernarfon.

Mae'r canwr wedi bod yn cerdded ers dydd Gwener diwethaf i godi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

Ar hyd ei daith mae wedi galw yn y tri maes awyr a ddefnyddir gan yr elusen, yn Abertawe, Y Trallwng a Chaernarfon.

Ar ddiwedd y daith 200 milltir fe fydd y canwr yn anelu am Sir y Fflint a Gŵyl Gobaith sy'n cychwyn yn Llaneurgain nos Wener.

"Oherwydd cyflwr y traed heddiw dwi ddim wedi gallu cerdded llawer er fe wnes i gerdded drwy Borthmadog a Thremadog ac fe fyddai'n cerdded y filltir ola," medda'r canwr a fagwyd yn Nhremadog.

"Dwi'n edrych ymlaen i gyrraedd Dinas Dinlle.

"Dwi ddim yn meddwl y byddai'n canu efo Hayley Westenra heno yng Ngŵyl Gobaith ond fe fyddain mynd yn syth yno o Ddinas Dinlle. "

Dywedod eu bod eisoes wedi caglu dros £26,000 ar y we, a bod arian wedi ei rhoi wrth iddynt gerdded.

"Gobeithio gallwn ni gyrraedd y nod o £100,000 erbyn y cinio blynyddol ar ddechrau Tachwedd."

Rhys Meirion yw llysgennad Ambiwlans Awyr Cymru eleni.

Dywedodd ei fod yn "fraint ac yn anrhydedd" gwneud hynny.

Yn ogystal â 10 cerddwr craidd oedd yn cerdded y daith ar ei hyd, roedd lle hefyd i 10 cerddwr gwadd i ymuno â'r daith bob dydd.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y daith yn codi arian at Ambiwlans Awyr Cymru

Ac roedd lle i aelodau o'r cyhoedd gerdded rhannau penodol o'r daith.

"Dwi'n siŵr bydd lot o hwyl yn fy nghadw i rag meddwl am y poen," ychwanegodd Mr Meirion, cyn cychwyn.

Wedi diwedd pob diwrnod mae'r criw yn aros dros nos yn rhai o westai mwyaf eiconig Cymru ac mae adloniant a gweithgareddau codi arian wedi eu cynnal ym mhob gwesty.

Gŵyl Gobaith

Mae o'n un o drefnwyr Gŵyl Gobaith ar y cyd gyda phartneriaid lleol yn Sir y Fflint.

Disgrifiad o’r llun,
Tri Tenor Cymru, sy'n cynnwys Rhys Mierion, yn perfformio yn Gŵyl Gobaith y llynedd

"Dyma'r bedwaredd flwyddyn i'r ŵyl gael ei chynnal ac mae ei phoblogrwydd yn mynd yn fwy a fwy," meddai.

Bydd Mr Meirion yn canu can mabwysiedig Ambiwlans Awyr Cymru, 'Anfonaf Angel', yn ystod yr ŵyl.

"Drwy wneud hyn byddaf yn gallu codi arian i'r elusen a hefyd hyrwyddo Gŵyl Gobaith drwy Gymru benbaladr," meddai.

Bryn Fôn fydd un o brif berfformwyr dydd Sadwrn yn yr ŵyl gydag Elin Fflur, Jodie Marie, Mr Phormula, Masters in France, Lucie Jones, David Faulkner ac Al Lewis.

Fe fydd 'na artistiaid eraill hefyd fel Felix and Family a bandiau lleol The Peace Creatures, The Suns, The Scene, Cai Roberts, ac I am Austin.

Nos Sul bydd sioe Y Tri Ffantom, sydd eisoes wedi cael ei berfformio i dros 16,000 o bobl y llynedd.

Mae'r cynhyrchiad yn cynnwys cyn-Phantoms; Earl Carpenter; Glyn Kerslake a John Owen-Jones.

Bydd Shan Cothi ac Annelies hefyd yn perfformio.

Daw'r Ŵyl i ben nos Lun gyda'r grwp pop Steps yn perfformio dros 10 mlynedd ers iddyn nhw wahanu.

Yn cefnodi Steps bydd Björn Again, Pheena a Sophie Evans.

Mae'r pedair noson yn codi arian ar gyfer gwahanol elusennau, Ymchwil Canser Prydain, Ambiwlans Awyr Cymru, CLIC Sargent a Heart to Heart.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol