Disgyblion yn derbyn eu canlyniadau TGAU
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ffrae wleidyddol am ganlyniadau Saesneg TGAU

24 Awst 2012 Diweddarwyd 08:46 BST

Mae yna ffrae wleidyddol yn corddi ar ôl canlyniadau TGAU ddydd Iau, yn enwedig felly canlyniadau arholiadau iaith Saesneg.

Mae Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, wedi dweud fod y canlyniadau yn codi cwestiynau difrifol ac mae o wedi dweud y bydd yna adolygiad llawn nawr i weld be sy' wedi digwydd a pham.

Mae Ysgrifennydd Addysg San Steffan, Michael Gove, o dan bwysau eithriadol ac yn wynebu cyhuddiadau o roi pwysau gwleidyddol ar y byrddau arholi.

Garry Owen fu'n cael ymateb Anna Brychan, pennaeth Undeb Prifathrawon Cymru yr NAHT.