Achosion o'r frech goch bedair gwaith yn fwy yng Nghymru

Y frech goch ar blentyn Image copyright SPL
Image caption Mae 'na gynnydd yn achosion o'r frech goch

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud fod pedair gwaith cymaint o achosion o'r frech goch wedi eu cofnodi yng Nghymru yn ystod chwe mis cynta' 2012 o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Fe ddaeth 61 achos i'r amlwg o'i gymharu ag 14 yn 2011.

Yn ôl llefarydd, mae'r cynnydd am nad yw plant wedi cael eu brechu â'r MMR.

Er nad yw'r frech goch wedi achosi marwolaethau yn ystod y blynyddoedd diwetha', mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n rhybuddio y gall arwain at ddallineb, byddardod a niwed i'r ymennydd.

Maen nhw'n dweud nad yw byth yn rhy hwyr i gael y brechiad.

Mae'r nifer o achosion yng Nghymru a Lloegr wedi bron â dyblu.

Dywedodd y corff iechyd bod nifer y rhai sy'n cael eu brechu yng Nghymru yn cynyddu, 95% ar gyfer y dogn cyntaf a 88% ar gyfer yr ail.

Ond mae'n parhau i fod yn is na'r targed o 95%.

Ymwybyddiaeth o'r risg

Degawd yn ôl roedd llai na 80% yn derbyn y brechiad cyntaf.

O ganlyniad fe allan nhw fod yn cyfrannu at y cynnydd mewn achosion erbyn hyn.

"Mae'n bryder i ni fod achosion o'r frech goch yn dal i godi," meddai Dr Mary Ramsey o'r Asiantaeth Gwarchod Iechyd.

"Gall y frech goch fod yn ddifrifol iawn mewn oedolyn ac mae'n bwysig bod pobl yn ymwybodol o'r risg.

"Mae'n allweddol bod plant yn derbyn y ddau ddogn ac rydym yn annog rhieni plant sydd heb eu brechu i wneud hynny cyn i'r tymor ailddechrau.

"Dyma'r amddiffyniad gorau yn erbyn y frech goch, rwbela a chlwy'r pennau.

Fel arfer mae'r brechiad cyntaf yn cael ei roi o blant rhwng 12 a 13 mis oed.

Fe fyddan nhw'n derbyn yr ail cyn cychwyn yn yr ysgol, rhwng 3 a 5 oed, er bod modd ei roi dri mis ar ôl y cyntaf.

ACHOSION Â GOFNODWYD YNG NGHYMRU A LLOEGR
Y frech goch Clwy'r pennau Rwbela
1996 112 94 3,922
1997 177 182 117
1998 56 121 119
1999 92 373 162
2000 100 730 62
2001 170 784 45
2002 319 500 64
2003 437 1,541 16
2004 188 8,129 14
2005 78 43,378 29
2006 740 4,420 34
2007 990 1,476 35
2008 1,370 2,405 27
2009 1,144 7,662 9
2010 380 3,965 12
2011 1,086 2,465 6
Chwe mis cynta' 2012 964 1,621 57

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.