Ffordd ar gau wedi gwrthdrawiad

map o'r ardal

Mae ffordd yr A4119 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd yn Rhondda Cynon Taf brynhawn Gwener.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r ffordd rhwng Tonyrefail a Thonypandy yn dilyn y gwrthdrawiad rhwng tri char.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wrthi'n torri dau berson allan o'r cerbydau ar y safle.

Mae dau griw o ddiffoddwyr yn y digwyddiad ynghyd ag uned achub arbenigol o Bontypridd.

Does dim manylion wedi eu cyhoeddi ar hyn o bryd am gyflwr y bobl oedd yn teithio yn y cerbydau.

Dywedodd Heddlu'r De bod pump o bobl wedi cael anafiadau yn y digwyddiad.

Aeth tri cherbyd - Vauxhall Astra, Vauxhall Corsa a Ford Fiesta - yn erbyn ei gilydd ger Penygraig am 3:20pm.

Cafodd y bobl eu cludo i'r ysbyty.

Mae swyddogion y priffyrdd wrthi'n clirio'r ffordd, ac mae disgwyl iddi ailagor yn fuan.