Noson i gofio am ddau fu farw

  • Cyhoeddwyd
Lewis Darroch a Callum MackayFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Lewis Darroch (chwith) wrth geisio achub Callum Mackay (dde)

Bydd dau gyfaill a foddodd ger arfordir Ynys Môn yn cael eu cofio mewn digwyddiad arbennig flwyddyn wedi iddyn nhw farw.

Roedd Lewis Darroch, 22, wedi ceisio achub ei gyfaill Callum Mackay, hefyd yn 22, pan aeth i drafferthion ym Mhorth Trecastell, i'r de o Rosneigr.

Ond bu farw'r ddau ar Awst 24, 2011, ac mae cyfaill i'r ddau, Laurence Cuthbertson, wedi trefnu noson goffa i'r ddau yn nhafarn y Belle Vue ym Mangor nos Sadwrn i ddathlu bywydau'r ddau.

Roedd Mr Cuthbertson ar y traeth ger Rhosneigr ar ddiwrnod y digwyddiad.

Dywedodd bod y grŵp yn mwynhau diwrnod ar y traeth ar ôl cwblhau cyrsiau gradd.

Gwobr

Clywodd cwêst dwbl yn Llangefni ym mis Ionawr y byddai Mr Darroch yn cael ei enwebu am wobr am ei ddewrder gan Sefydliad Carnegie, a dywedodd tad Callum Mackay, Steve, y byddai'r wobr yn gwbl haeddiannol.

Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth trwy ddamwain ar y ddau ddyn ifanc.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Laurence Cuthbertson bod y digwyddiad yn gyfle i gofio am ei gyfeillion a diolch i'r RNLI

Ar y diwrnod roedd Gwylwyr y Glannau wedi rhybuddio Mr Cuthbertson i beidio mynd i'r dŵr ei hun rhag ofn iddo yntau hefyd fynd i drafferthion.

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd. Mae rhywun yn meddwl am y gwastraff o fywyd," meddai.

Mae'r profiad wedi gwneud iddo fod am rhybuddio eraill am beryglon nofio yn y môr.

Diolchodd hefyd i'r RNLI a'r tîm achub o'r Awyrlu yn y Fali am eu gwaith wrth geisio achub ei ffrindiau, a'i fod am godi arian er mwyn dangos hynny.