BBC Cymru Fyw

Sbwriel: Dirwy yn y fan a'r lle

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionArdal Llwyn Isaf sy'n cael ei dargedu yn yr ymgyrch newydd

Bydd pobl sy'n gollwng sbwriel yng nghanol Wrecsam yn cael dirwy yn y fan a'r lle os fyddant yn gwrthod ei godi.

Daw'r newid fel rhano ymgyrch wrth i'r cyngor weithio gyda'r heddlu i geisio glanhau ardal Llwyn Isaf a'r cyffuniau.

Gall cosb gael ei roi i unrhyw un sy'n gwrthod codi sbwriel y maent wedi ei ollwng, o dan y cynllun newydd.

Os na fydd y ddirwy'n cael ei thalu, bydd dull 'dim gofeddgarwch' yn cael ei fabwysiadu gyda throseddwyr yn cael eu herlyn.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones bod angen dull newydd i fynd i'r afael â'r broblem, a dywedodd bod gollwng sbwriel yn ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n cyfrannu at ddifyg hunan-barch mewn cymunedau.

"Yn ddiweddar mae Llwyn Isaf (llecyn o dir agored ger y llyfrgell a Neuadd y Dref) a'r cyffuniau wedi cael eu gadael yn llanast gyda sbwriel ymhob man er bod biniau digonol yn cael eu darparu," meddai.

"Er ein bod yn croesawu'r bobl ifanc ar y cyfan sy'n defnyddio'r ardal, mae'n rhaid iddyn nhw dderbyn cyfrifoldeb am gael gwared â'u sbwriel yn y biniau sydd ar gael."